| POWROT | PUBLIKACJE |  KONTAKT |                                              


Biolux Logo

 

 

 

 

 


Biolux
14 lat sukcesu w Polsce!


 Publikacje
(dostepne sa w wersji pdf 
- Nacisnij na link)

 

Link- 1.
Logistyka opracowania planu leczenia ortodontycznego metodą nakładową w ramach współpracy lekarz dentysta- specjaliści z K-Line. [AUT.] RYSZARD ŁOBODZIŃSKI, MAŁGORZATA KIERNICKA, MONIKA ŻBIKOWSKA,
JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. 
Stomatol. Współcz. 2020 vol. 27 nr 2 s. 33-43, bibliogr.


Link- 2
Historyczne spojrzenie na implantologię z dzisiejszej perspektywy - na podstawie literatury i przypadków własnych.
(A historical look at implantology with today's perspective - based on literature and own cases.).

[AUT.] RYSZARD ŁOBODZIŃSKI*, MAŁGORZATA KIERNICKA, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. 

Stomatol. Współcz.
 2019 vol. 26 nr 2 s. 40-48, bibliogr. poz. 26,


Link- 3
Strategiczne znaczenie zastosowania mikroimplantów w leczeniu protetycznym zanikłej żuchwy
 - obserwacje siedmioletnie.
 Opis 2 przypadków.
(Strategic use of micro implants in the atrophic mandible prosthetis treatment - 7 years follow up. 2 case study.).

[AUT.] MAŁGORZATA KIERNICKA, KRZYSZTOF KIERNICKI, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK.Implantol. Stomatol. 2017 R. 8 nr 2 s. 32-36, bibliogr.


 Link- 4
Strategic use of micro implants in the atrophic mandible prosthetic treatment. Seven- year follow-up study.
(Strategiczne znaczenie zastosowania mikroimplantów w leczeniu protetycznym bezzębnej żuchwy - obserwacje siedmioletnie.).
 [AUT.] MAŁGORZATA KIERNICKA, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK.W: 10th PSI International Congress. 1st ICOI Europe International Congress. 10th ICOI Consensus Conference. Kraków, 8-10 June 2017. Abstr. s. 53, [Tekst równol. w jęz. pol.]


Link- 5
Małoinwazyjna odbudowa wyrostka atroficznej żuchwy w celu stabilizacji protezy całkowitej. Własne obserwacje długoterminowe. [AUT.] MAŁGORZATA KIERNICKA, KRZYSZTOF KIERNICKI, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI.W:
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej".
Nałęczów, 22-23 kwietnia 2015. [Streszcz.] s. 137


Link- 6 
 
Nowa skuteczna metoda podścielania prac protetycznych. 
[AUT.] SZYMON MARCINIAK, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI,
 JAROSŁAW GIBEK. Dent. Labor 2012 nr 3 s. 96-102


Link- 7
 Skuteczne przywrócenie funkcji żucia przy zastosowaniu nowej, ekonomicznej metody leczenia bezzębia systemem „Komfortowa Proteza”. [AUT.] MAŁGORZATA KIERNICKA, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI, KRZYSZTOF KIERNICKI. 
e-Dentico
 2011 nr 2 s. 16-26, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. ang.]


Link- 8.      
Sterowana regeneracja tkanek pionowego ubytku przyzębia za pomocą półwodnego siarczanu wapnia - opis przypadku.
(The guided tissue regeneration of the severe periodontal defect with calcium sulfate hemihydrate - case report.).
 
[AUT.] MAŁGORZATA KIERNICKA, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI. Implantoprotetyka2008 t. 9 nr 4 s. 7-9, bibliogr. sum, Toż: Porad.
Stomatol. 2009 R. 9 nr 3 s. 114-117


Link- 9    
 
"Komfortowa proteza" - innowacyjny system stabilizacji protez na wyrostkach atroficznych. 
[AUT.] MAŁGORZATA KIERNICKA, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI. Implants2008 vol. 3 nr 3 s. 26-28, 30, 32-33, bibliogr. poz. 26


Link- 10.     
 
Sterowana regeneracja i augmentacja kości z użyciem preparatu BoneGen. Wstępne obserwacje kliniczne. 
[AUT.] MAŁGORZATA KIERNICKA, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI. Periodontol. Implanty 2007 t. 6 nr 4 s. 271-275, bibliogr. poz. 34


Link- 11     
Nowatorska metoda chirurgicznego leczenia agresywnego zapalenia przyzębia z zastosowaniem biometariału BoneGen.
(Novel surgical treatment of aggressive periodontitis with biomaterial BoneGen.).
 
[AUT.] MAŁGORZATA KIERNICKA, RYSZARD ŁOBODZIŃSKI.W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii.
Lublin, 23-24 listopad 2007. s. 90, [Tekst równol. w jęz. ang.]


Link- 1UM Lublin Magazyn Stomatologiczny; miesiecznik # 5 maj 2009
Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów bezzębnych w trudnych sytuacjach klinicznych
Opis przypadków


Link- 1UM Wroclaw  Sztuka Implantologii, #2 (20) 2015
Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów bezzębnej szczęki przy użyciu systemu Komofortowa Proteza  
Opis przypadku

Zapraszamy do współpracy


©2006-'20 BioLux   |   Site Developed by PAN Communications - All rights reserved   |